Bc. Veronika Urbanová

Bachelor's thesis

Srovnání integrace a podpory rodičů integrovaných žáků s poruchou chování v České republice a Anglii

The coparison of the Integration and the Help and Support for parents of integrated pupils with behavioral disorders in the Czech republic and England
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá integračními systémy v České republice a Anglii, porovnává je i podporu rodičům žáků s poruchami chování, která je ve zmíněných zemích poskytována. Na základě zjištění z komparace je vytvořen manuál pro rodiče a učitele, který si klade za cíl podpořit vhodnými informacemi inkluzivní vzdělávaní žáků s poruchami chování a emocí.
Abstract:
The bachelor thesis deals with integration systems in the Czech Republic and England; it compares support for parents of integrated pupils with behavioural and emotional disorders, which is provided in the countries mentioned above. As a result of comparison, the useful booklet for parents and teachers is created and its main aim is to support inclusive education of pupils with behavioural and emotional …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta