Bc. Darina Danišová

Bakalářská práce

Interactive approach to storytelling in ELT

Interactive approach to storytelling in ELT
Anotace:
Tato bakalářská práce se soustředí na interaktivní přístup k vyprávění příběhů ve výuce Anglického jazyka. Je rozdělená do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části je vymezen pojem storytelling a poskytnutý obecný přehled přínosů této metody ve výuce. Poté se uvádí interaktivní přístup k vyprávění příběhů a jeho rozbor z hlediska dvou vybraných cílů – výuky slovní zásoby a stimulace …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on interactive approach to storytelling in English language teaching. It is divided into two parts – the theoretical and practical part. In the theoretical part, the concept of storytelling is specified and a general overview of the benefits of the method in teaching is provided. Furthermore, the interactive approach to storytelling is introduced and analyzed in terms of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.