Veronika VOKURKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na fyzickou zátěž - lokální svalovou zátěž

Safety and protection health at work with the intention of physical load - local muscular load
Anotace:
V teoretické části se zabývám řízením bezpečnosti a ochranou zdraví při práci, poškozením zdraví z práce, kde charakterizuji nemoci z povolání. Dále se zaměřuji na problematiku fyzické zátěže na člověka, prostorové uspořádání a rozměry pracovního místa, pracovní polohy a pohyby. V další teoretické části se zabývám lokální svalovou zátěží, měřením a hodnocením lokální svalové zátěže, profesionální onemocnění …více
Abstract:
In the theoretical part we are engaged in the control of safety and security of the health during the work, in the failure of the health, where I characterize the professional diseases. Further I concentrate myself on the man, on the space settlement and the size of the working place, personal possition and movements. In the next theoretical part I am engaged in the load, professional diseases of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 28. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Josef Tvrzký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOKURKOVÁ, Veronika. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na fyzickou zátěž - lokální svalovou zátěž. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií