Bc. Pavel ŽALUD

Diplomová práce

Vybraní aktéři zahraniční a bezpečnostní politiky EU: Úloha Vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Zvláštních představitelů EU v teorii a praxi

Japan's internal politics of the first half of the 20th century in the context of its expansionist efforts
Anotace:
Diplomová práce popisuje zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie a aktéry, kteří v těchto politikách rozhodují. Teoretická část práce je o definici pravomocí aktérů. Termíny a definice použité v teoretické části slouží k popisu činností Vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku a Zvláštních představitelů Evropské unie, především Zvláštního představitele Evropské …více
Abstract:
The master's thesis describes the foreign affairs and the security policy of the European Union as well as the actors who have the power to make decisions in these kinds of policies. The theoretical part of the thesis is about the definition of the actors' powers. The terms and the definitions used in the theoretical part are used to portray the acts of the High Representative of the Union for Foreign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽALUD, Pavel. Vybraní aktéři zahraniční a bezpečnostní politiky EU: Úloha Vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Zvláštních představitelů EU v teorii a praxi. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/