Bc. Radek Tupec

Diplomová práce

Právní úprava tříděného sběru komunálního odpadu

Legal Regulation of Municipal Waste Collection and Separation
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit, jak je regulován tříděný sběr komunálního odpadu v České republice se zvláštním důrazem na sběr jeho biologicky rozložitelných a kovových složek. V první části práce je především definován pojem odpadu a komunálního odpadu. Následuje formulování požadavků kladených na tříděný sběr na unijní úrovni a vlastní rozbor české právní úpravy tříděného sběru. Samostatná kapitola …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out how separation and collection of municipal waste are regulated in the Czech Republic with particular emphasis on the collection of its biodegradable and metallic components. The first part primarily defines the concept of waste and municipal waste . Followed by formulating the requirements for separate collection at EU level and the analysis of the Czech regualtion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta