RNDr. Lenka Volfová, Ph.D.

Disertační práce

Problémové partie matematiky (Funkce - výukový program pro střední školy)

One Difficult Part of Mathematics ( Functions - Educational Programme for Secondary Schools)
Anotace:
Po určité praxi na střední škole jsem se rozhodla zpracovat disertační práci na didaktické téma a využít přitom svých zkušeností s výukou a znalostí programování. Zjistila jsem jak praxí, tak průzkumy mezi žáky, že jednou z nejnáročnějších oblastí matematiky na střední škole jsou funkce. Zároveň jsou však důležitým předpokladem pro studium matematické analýzy, se kterou se většina absolventů středních …více
Abstract:
After gaining some experience at a secondary school I decided to elaborate a dissertation on the didactical topic using my teaching experience and knowledge of programming. Due to my experience as well as the research among the students I found that one of the most challenging areas of mathematics at secondary school is „the functions“. But the functions are also an important prerequisite for the study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc., RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta