Theses 

Video tutoriál pro prostředí Eclipse – Radka ENTLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Radka ENTLOVÁ

Bakalářská práce

Video tutoriál pro prostředí Eclipse

Eclipse environment videotutorial\nl{}

Anotace: Cílem této bakalářské práce je vytvořit video tutoriály pro práci ve vývojovém prostředí Eclipse. Práce pojednává o dalších vývojových programovacích prostředích, kterými jsou Microsoft Visual Studio a NetBeans. Popisuje jejich vlastnosti, architekturu, historii, vývoj a jednotlivé edice. Tato práce se zaměřuje na vývojové prostředí Eclipse a popisuje jeho vývojářské prostředí. Uvádí také potřebná nastavení pro práci v programovacích jazycích Java, C/C++ a při vývoji webových aplikací.

Abstract: The goal of this work is to create video tutorial for guide in Eclipse development environment. The work deals about another development programming environments, Microsoft Visual Studio and NetBeans. This work describes characteristic, architecture, history, development and individual editions. This work puts emphasis on Eclipse and describes its integrated development environment and settings for work in programming languages Java, C / C + + and Web application development.

Klíčová slova: Eclipse, Microsoft Visual Studio, NetBeans, Java, C/C++, webové aplikace, IDE, vývojové prostředí, tutoriál, video tutoriál

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2011
  • Identifikátor: 21324

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dalibor Slovák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 07. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21324 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ENTLOVÁ, Radka. Video tutoriál pro prostředí Eclipse. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 09:24, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz