Bc. Martin Krčál, DiS.

Diplomová práce

Využití RSS pro personalizované doručování článků z odborných a vědeckých časopisů

Using RSS technology for personalized delivering articles from scientific journals
Anotace:
Diplomová práce „Využití RSS pro personalizované doručování článků z odborných a vědeckých časopisů“ se zabývá technologii RSS a jejím možným využitím pro tzv. online výstřižkovou službu. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, popisuje technologii RSS, princip fungování, historii vývoje standardu a detailně jsou popsány jednotlivé verze RSS. Mimoto se zde nacházejí vybrané softwarové …více
Abstract:
Diploma thesis „Using RSS technology for personalized delivering articles from scientific journals“ describes RSS technology and its using for articles alert system. The diploma thesis is divided into two parts. First, theoretical part, describes RSS technology, how it works, standard history and its evolution and all RSS versions. Beside you can find here some software tools for creating, parsing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta