Bc. Jaromír Soukup

Bakalářská práce

Lexical Differences between British and American English (A Case Study)

Lexical Differences between British and American English (A Case Study)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly ve slovní zásobě mezi Britskou a Americkou Angličtinou v odvětví automobilového průmyslu. Na začátku vysvětluje obecné rozdíly mezi Britskou a Americkou Angličtinou a poté stručně popisuje historii automobilového průmyslu v těchto zemích. Hlavní část práce tvoří srovnání etymologie rozdílných výrazů z tohoto odvětví a srovnání úrovně citového zabarvení, které …více
Abstract:
This Bachelor's Thesis deals with the differences between English and American vocabulary in the field of automotive industry. In the beginning, it explains the common differences between British and American English and then it briefly describes the history of the automotive industry in these countries. The main part of the thesis consists of the comparison of the different words' etymology and the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Sebera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta