Bc. Matěj Kadlčík

Bakalářská práce

Jemenský konflikt jako proxy válka mezi Íránem a Saudskou Arábií

Yemen conflict as proxy war between Iran and Saudi Arabia
Anotace:
Tato práce se věnuje historickému popisu současného jemenského konfliktu a jednoho z jeho hlavních aktérů, Hútíů, kteří nejprve bojovali proti jemenské vládě a následně proti koalici států vedené Saúdskou Arábií. Ve druhé části práce je konceptualizován pojem proxy válka a vybrány čtyři základní indikátory. Na jejich základě je následně vyhodnoceno, zda se jedná či nejedná o proxy válku.
Abstract:
This thesis deals with the historical description of the current Yemeni conflict and one of its main actors, the Houthi, who first fought against the Yemeni government and subsequently against the coalition of Saudi Arabia. In the second part of the thesis the concept of proxy war is conceptualized and four basic indicators are selected. Based on this, it is subsequently evaluated whether this is or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alexandra Šmídová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.