Petra BRAŽINOVÁ

Diplomová práce

Mezinárodní únosy dětí se zaměřením na řízení o navrácení nezletilého dítěte

International child abduction focused on the proceedings for the return of minor children
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá stále aktuální problematikou protiprávního přemístění nebo zadržení dítěte mimo stát jeho obvyklého bydliště. Diplomová práce analyzuje stávající vnitrostátní, unijní a mezinárodní právní úpravu tohoto problému. Tato práce by měla obsahovat srozumitelné vysvětlení základních pojmů, jako je obvyklé bydliště nebo nejlepší zájem dítěte. Správné pochopení těchto termínů je …více
Abstract:
This diploma thesis deals with still current issue of children wrongfully removed or retained outside their habitual residence. The diploma thesis analyzes existing national legislation, union and international legislation of this issue. This diploma thesis provides a clear explanation of basic terms as habitual residence or best interest of the child. Correct understanding of these term is necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRAŽINOVÁ, Petra. Mezinárodní únosy dětí se zaměřením na řízení o navrácení nezletilého dítěte. Olomouc, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.