BcA. Kristýna Karchová

Diplomová práce

Marimba a malý buben jako specifické hudební nástroje

Marimba and snare drum as specific musical instruments
Anotace:
Diplomová práce „Marimba a malý buben jako specifické hudební nástroje“ pojednává o specifikách obou nástrojů. Těmito specifiky jsou myšleny především aspekty a problematiky, které souvisejí v první řadě s individuálním a zodpovědným přístupem k nástroji, u malého bubnu pak problematiky pojetí nástroje jako „melodického“. Dále práce pojednává o možnosti výběru techniky hraní na nástroj a nejen s ní …více
Abstract:
Diploma thesis "Marimba and snare drum as specific musical instruments" deals with the specifics of both instruments. These specifics are principally meant as aspects and problematics which primarily relate to the individual and responsible approach to the instrument, and then the problematic of perceiving the instrument as "melodic" in the case of a snare drum. Furthermore, the work deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Kamil Slezák
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/cnoko/