Bc. Daniel PŠENICA

Bakalářská práce

Nové přístupy k rozvoji svalové hmoty - přehledová studie

New approaches to development of muscle mass
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsat nové přístupy rozvíjení svalové hmoty. Svalová hmota je důležitým faktorem ovlivňující výkon každého sportovce. Na její aktivitě a působení v průběhu lidského pohybu velmi záleží a působením různých tréninkových metod a výživové strategie je možné dosáhnout rozvoje v oblasti nárůstu svalové hmoty. V našich podmínkách je jen málo publikovaných studií, které by se tímto …více
Abstract:
Aim bachelor work is describe new avenues of approach evolution muscular masses. Muscular matter is important factor biasing achievement of each of sportsman. On her activity and incidence along of the human movement very rest in and by the instrumentality of different bullpen methods and nutrition policy it is possible achieve development in the area growth muscular masses. In our conditions is only …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŠENICA, Daniel. Nové přístupy k rozvoji svalové hmoty - přehledová studie. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie