Bc. Radek Beran

Diplomová práce

Simulace silničního provozu v rámci průsečných křižovatek jako podpora dopravního inženýrství

Simulation of road traffic in scope of crossroads as a support for transport engineering
Anotace:
Práce demonstruje použití experimentální výzkumné metody simulace na případové studii, která prověřuje prognózovaný silniční provoz na Studentské ulici v Pardubicích, zaústěné do okružní křižovatky a světelně řízené průsečné křižovatky. Plán světelné signalizace, používaný v simulačním modelu, je navržen pomocí metody saturovaného toku, přičemž jsou uvedeny i další metody návrhu. Práce popisuje modelovací …více
Abstract:
The work demonstrates usage of simulation as an experimental research method in a case study, which checks up the predicted road traffic in the Studentská street in Pardubice. This street leads into the roundabout and the cross-roads with traffic lights. The traffic control plan which is used in the simulation model is designed through the use of saturated flow method, nevertheless, other design methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beran, Radek. Simulace silničního provozu v rámci průsečných křižovatek jako podpora dopravního inženýrství. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera