Martina ANDRÝSKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení mluveného projevu moderátorů regionálního televizního zpravodajství

The Evaluation of Speech Performance of Regional Television News Moderators
Anotace:
Diplomová práce zkoumá řečový projev moderátorů ostravského studia České televize. Teoretická část přibližuje nejdůležitější prostředky zvukové stránky českého jazyka, zejména hláskový systém, pravidla spisovné výslovnosti, modulaci a frázování. Praktická část se zabývá požadavky kladenými na mluvený projev řečových profesionálů. Hlavní pozornost je věnována analýze mluvených projevů tří moderátorů …více
Abstract:
The objective of this thesis is study of anchormen?s speech on Czech TV channel (Ostrava). Theoretical part of this study is focused on facts connected to tongue, e.g. language, vocal cultivation and vocal communication organism. Foregoing part is ended by one of the most important chapters, which contains literary pronunciation of Czech language and pronunciation phenomena, modulation and phrasing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2009
Zveřejnit od: 7. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDRÝSKOVÁ, Martina. Hodnocení mluveného projevu moderátorů regionálního televizního zpravodajství. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta