Marcela LUTONSKÁ

Bakalářská práce

Změna životního stylu osob s mentálním postižením po přechodu do chráněného bydlení

Change of life style of persons with mental disability after transition in to protected housing.
Anotace:
Práce je průvodcem procesu transformace sociálních služeb v karlovarském kraji. Zabývá se pojmy, dokumenty a organizacemi, které jsou s transformací spojeny. Autorka se zabývá různými aspekty života lidí s mentálním postižením čili lidí s potížemi v učení, kteří přešli z ústavní péče do chráněného bydlení. V práci je komparován způsob života těchto lidí v ústavech se způsobem života v chráněném bydlení …více
Abstract:
Text is guide of process of social services transformation in Karlovarský kraj. It deals with terms, documents and organizations, with are connected with transformation. Author is dealing with various aspects of live of people with mental disability (people with learning difficulties) who have come to live to sheltered housing from institutional care. It the text is compared the way of live of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sinecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUTONSKÁ, Marcela. Změna životního stylu osob s mentálním postižením po přechodu do chráněného bydlení. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická