Bernadeta Bočkoriková

Diplomová práce

Komparácia vývoja cenovej hladiny v ČR a na Slovensku pred a po vstupe Slovenska do eurozóny

Komparace vývoje cenové hladiny v ČR a na Slovensku před a po vstupu Slovenska do eurozóny
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza příčin rozdílů mezi vývojem cen v České a Slovenské republice a přínosy eura s využitím současných analýz Národní banky Slovenska. Teoretická část definuje pojem inflace, popisuje důsledky inflace a deflace, faktory s vlivem na míru inflace, vysvětluje konstrukci cenových indexů a rozdíly mezi nimi. Popisuje metodiku výpočtu indexu spotřebitelských cen, analyzuje …více
Abstract:
The subject of the Master´s thesis is analysis of the causes of the differences between price developments in the Czech and Slovak Republic and the benefits of the euro using current analyzes of the National Bank of Slovakia. The theoretical part of the thesis defines inflation, describes the consequences of inflation and deflation, factors affecting the rate of inflation, explains the construction …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je analýza príčin rozdielov medzi vývojom cien v Českej a Slovenskej republike a prínosy eura s využitím súčasných analýz Národnej banky Slovenska. Teoretická časť definuje pojem inflácia, popisuje dôsledky inflácie a deflácie, faktory s vplyvom na mieru inflácie, vysvetľuje konštrukciu cenových indexov a rozdiely medzi nimi. Popisuje metodológiu výpočtu indexu spotrebiteľských …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Marta Nečadová
  • Oponent: Vít Pošta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79942