Bc. Lenka Šindelková

Bakalářská práce

Přezkum zprávy o vztazích

Review of the Report on Relations
Anotace:
Zpráva o vztazích je ochranným nástrojem zajišťujícím transparentnost vztahů uvnitř obchodní korporace. Tato práce se zabývá přezkumem zprávy o vztazích z pohledu společníka obchodní korporace, tedy postupem, který může společník obchodní korporace využít k tomu, aby zpráva o vztazích byla vypracována řádně a neobsahovala vady. Cílem této bakalářské práce je poskytnout praktický ucelený přehled a výklad …více
Abstract:
The report on relations is the instrument of protection which ensure transparency of relations in the company. This bachelor thesis deals with review of the report on relations from perspective of the bussines partner, which means steps, which bussines partner can use to make the report on relations legitimate and without faults. The goal of this bachelor thesis is to sum up practical overview and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Houdek
  • Oponent: Mgr. Martin Floreš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta