Ing. Mariam Chkhikvadze

Master's thesis

Ethics related to the organizational communication

Ethics related to the organizational communication
Abstract:
Organizační komunikace ovlivňuje chování podniku ve vnitřním i vnějším prostředí. Úspěšná činnost společnosti je do značné míry spojena s její komunikační kompetencí, tj. Schopností organizace budovat efektivní komunikaci. V moderním smyslu je kompetence dynamickými schopnostmi organizace, které představují potenciál rozpoznat nové příležitosti a překonfigurovat znalosti jako aktiva, kompetence a doplňková …more
Abstract:
Organizational communication affects the behavior of an enterprise both in the internal and external environment. The successful activity of a company is largely connected with its communicative competence, i.e. ability of the organization to build effective communications. In the modern sense, competence is an organization's dynamic capabilities, which, represent potential to recognize new opportunities …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Ilona Toufarová
  • Reader: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Theses on a related topic