Ing. Mariam Chkhikvadze

Diplomová práce

Ethics related to the organizational communication

Ethics related to the organizational communication
Anotace:
Organizační komunikace ovlivňuje chování podniku ve vnitřním i vnějším prostředí. Úspěšná činnost společnosti je do značné míry spojena s její komunikační kompetencí, tj. Schopností organizace budovat efektivní komunikaci. V moderním smyslu je kompetence dynamickými schopnostmi organizace, které představují potenciál rozpoznat nové příležitosti a překonfigurovat znalosti jako aktiva, kompetence a doplňková …více
Abstract:
Organizational communication affects the behavior of an enterprise both in the internal and external environment. The successful activity of a company is largely connected with its communicative competence, i.e. ability of the organization to build effective communications. In the modern sense, competence is an organization's dynamic capabilities, which, represent potential to recognize new opportunities …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Ilona Toufarová
  • Oponent: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication

Práce na příbuzné téma