Radek Haltof

Bakalářská práce

Návrh topného systému fotobioreaktoru pomocí odpadního tepla z bioplynové stanice.

Concept of a Photobioreactor Heating System Using Waste Heat from a Biogas Station.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem topného systému fotobioreaktoru, který využívá přebytek tepelné energie z bioplynové stanice. V teoretické části jsou představeny jednotlivé typy kultivačních systémů, proces výroby elektrické a tepelné energie v bioplynové stanici a tepelné výměníky. Praktická část obsahuje popis Zemědělského družstva Haňovice a technologií v bioplynové stanici, návrh topného systému …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the design of a photobioreactor heating system, which uses an excess of thermal energy from the biogas plant. There are introduced individual parts of cultivation systems, the production of electrical and thermal energy in a biogas plant and heat exchangers in the theoretical part. The practical part contains a description of the Agricultural Cooperative Haňovice and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: Jaroslav Frantík
  • Oponent: Marcel Mikeska

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava