Veronika ČERVENÁ

Bachelor's thesis

Historie porodní asistence v Plzeňském kraji

History of obstetrics in the Region of Pilsen
Anotácia:
V první části bakalářské práce je popsána historie porodnictví ve světě a u nás společně s vývojem profesních kompetencí porodních asistentek od nejstarší historie až po současnost. Druhá část práce zjišťuje, jak se vyvíjelo porodnictví v Plzeňském kraji a porovnává historii se současnou situací. Obsahuje veškerá data získaná jak z městských historických archivů stejně tak z archivů konkrétních nemocnic …viac
Abstract:
The first section of this bachelor thesis describes history of obstetrics in the Word and in the Czech Republic along with the development of professional competences of midwives from earliest history until today.The second part of the thesis investigates how was developing the midwifery in the Region of Pilsen and compares with the current situation. It contains all the information obtained from both …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Identifikátor: 37683

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Jana Ajglová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENÁ, Veronika. Historie porodní asistence v Plzeňském kraji. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / odbor:
Midwifery / Midwife