Junyan Guo

Bachelor's thesis

Financal Analysis of Lianhua Supermarket Holdings Company

Financal Analysis of Lianhua Supermarket Holdings Company
Abstract:
The main objective of the thesis is to formulate the assessment of Lianhua Supermarket’s present and future financial position. Knowing a company’s operations, expenses management and credit policies is a very important skill to investors and company’s managers. Understanding the knowledge of financial tools is the first step to do. And most of the theories were found in Analysis of Financial Statements …more
Abstract:
The main objective of the thesis is to formulate the assessment of Lianhua Supermarket’s present and future financial position. Knowing a company’s operations, expenses management and credit policies is a very important skill to investors and company’s managers. Understanding the knowledge of financial tools is the first step to do. And most of the theories were found in Analysis of Financial Statements …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: Martina Novotná
  • Reader: Jiří Valecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance