Kateřina Kremláčková

Bakalářská práce

Elektronický oběh účetních dokladů

Electronic circulation of accounting documents
Anotace:
Tato práce popisuje oběh účetních dokladů v účetní jednotce, zabývá se právními předpoklady celého procesu a pojednává o něm jako o součásti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Dále jsou v souvislosti s tématem práce vymezeny legislativní podmínky využití informačních a komunikačních technologií a představeny možnosti zapojení těchto technologií do procesu zpracování účetních dokladů. Především …více
Abstract:
This thesis describes a circulation of accounting documents in an accounting entity, deals with legal requirements of the entire process and discusses it as a part of an internal control system of the entity. In connection with the theme of the work there are also defined legislative conditions for using information and communication technologies and introduced possibilities of involving these technologies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Gabriela Ďurianová
  • Oponent: Michal Hora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42349

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku