Silvie CINTAVÁ

Diplomová práce

Teoretické studium fragmentační dynamiky iontových klastrů

Theoretical study of fragmental dynamics of ionic clusters
Anotace:
V práci je za pomoci počítačových simulací teoreticky studována stabilita iontových klastrů vzácných plynů různých velikostí po náhlé ionizaci. Pro popis dynamiky systému částic jsou využity programy založené na hemikvantové dynamice; pro popis interakcí v klastru je použita metoda diatomics-in-molecules (DIM), která je dále zpřesněna o spin-orbitální interakci. Fragmentace klastrů byla studována pomocí …více
Abstract:
A theoretical study of rare gas ionic cluster stability is presented in this work. The study is done by computer simulations of clusters of different sizes after sudden ionization. Model of semi-quantum dynamics is used to describe dynamics of atoms. Interactions in clusters are computed by the Diatomics-in-molecules method with explicitly included spin-orbit interaction. A new method called Quenching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2008
Zveřejnit od: 18. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Janeček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CINTAVÁ, Silvie. Teoretické studium fragmentační dynamiky iontových klastrů. Ostrava, 2008. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta