Bc. Jakub Mojto

Bakalářská práce

Grafické uživatelské rozhraní pro syslog-ng

Graphical UI for syslog-ng
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of log management and automatization. Theoretical part describes the principles, importance and benefits of these branches. Next part mentions syslog-ng tool and its functionality. The major intent of this thesis is the effective creation of syslog-ng configuration. Graphical User Interface for creating syslog-ng configuration is a result of this thesis.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou log manažmentu a automatizácie. Teoretická časť práce popisuje princípy, dôležitosť a prínos spomínaných odvetví. Ďalej sa v práci spomína nástroj syslog-ng a jeho funkcionalita. Zmyslom tejto bakalárskej práce je zefektívniť tvorbu konfigurácie syslog-ng. Výsledkom práce je vytvorenie grafického užívateľského rozhrania pre tvorbu konfigurácie syslog-ng.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Karel Šimeček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.