Ing. Jindra Bártová

Bakalářská práce

Finanční kontrola ve veřejné správě - teorie a praxe

Financial control in the public administration - the theory and praxis
Anotace:
Bakalářská práce definuje základní pojmy, krátce přiblíží historii, která současný stav ovlivnila, analyzuje systém finanční kontroly ve veřejné správě, vymezuje pojem hospodárnost, účelnost, efektivnost a popisuje právní rámec veřejnosprávní kontroly, její přípravu, postupy a výkon.
Abstract:
This bachelor thesis gives definitions of basic notions, deals in brief with history which has influenced the present state, analyses the financial control system in public administration, defines the notions of economy, usefulness and efficiency; it also describes the legal framework of control in public administration, its preparation, methods and execution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Karel Běleja
  • Oponent: Ing. Pavla Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční kontrola