Bc. Petra Sabová

Bakalářská práce

Haptika jako komunikační systém u osob se získanou hluchoslepotou

Haptices and Haptemes as a Communication System of the Persons with Aquired Deafblindness
Anotace:
Sabová, Petra: Haptika jako komunikační systém u osob se získanou hluchoslepotou: Bakalářská práce. Brno: MU, 2008. Předkládáná bakalářská práce analyzuje haptickou komunikaci jako nový komunikační systém. V první kapitole jsem se zaměřila na základní informace o hluchoslepotě. Druhá a třetí kapitola jsou překladem anglického originálu z knihy Riity Lahtinen: Haptices and haptemes, a case study of …více
Abstract:
Sabová, Petra: Haptices and Haptemes as a Communication System of the Persons with Aquired Deafblindness: Bachelor thesis. Brno: MU, 2008. The presented bachelor thesis analyses haptices and haptemes as a new communication system. In the first chapter I have focused on basic informations about the deafblindness. The second and the third chapters are translated from the book by Riita Lahtinen: Haptices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.