Bc. Jan Hroch

Bakalářská práce

Paliva a biopaliva v dopravě

Fuel and biofuel for transport
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na paliva a biopaliva v dopravě: jejich výrobu, použití, výhody a nevýhody. V první části práce jsou uvedena fosilní paliva, mezi která patří ropa a zemní plyn. Z ropy se vyrábí benzin, nafta a LPG. Zemní plyn je výchozí surovinou pro CNG. Druhá část práce popisuje biopaliva v současnosti využívaná a možnosti budoucích biopaliv. Biopaliva se vyrábí z obnovitelných zdrojů …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on fuels and biofuels in traffic, their production, using, advantages and disadvantages. The first part shows fossil fuel, especially petroleum and natural gas. The petrol, diesel and LPG are made from petroleum. Natural gas is a raw material for CNG. The second part of thesis shows biofuels, which are used in these days and also possibilities of future biofuels. Biofuels …více
 

Klíčová slova

paliva doprava biopaliva ropa
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hroch, Jan. Paliva a biopaliva v dopravě. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie