Ing. Miroslav BOHUŠÍK

Diplomová práce

Výzkum hypnability v závislosti na metodě hypnotizace a vztah hypnability se styly osobnosti

Research on hypnotic susceptibility depending on the method of induction and relationship between hypnotic susceptibility and personality functioning styles
Anotace:
Hlavním cílem této práce je shrnout poznatky v oblasti hypnózy, hypnability a osobnostních stylů osob a ověřit existenci resp. neexistenci rozdílné efektivity direktivní a nedirektivní hypnotické komunikace na hypnabilitu a ověřit existenci resp. neexistenci vztahu hypnability se styly osobnosti. Jako direktivní metoda byla pro sběr dat vybrána Stanfordská hypnotická klinická škála pro dospělé a jako …více
Abstract:
The main objective of this paper is to summarize the findings in the field of hypnosis, hypnotic susceptibility and personality styles of people and prove the existence respectively absence of differences in the effectiveness of direct and indirect hypnotic communication on hypnotic susceptibility and prove the existence respectively absence of relationship between hypnotic susceptibility and personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHUŠÍK, Miroslav. Výzkum hypnability v závislosti na metodě hypnotizace a vztah hypnability se styly osobnosti. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wwtt2g wwtt2g/2
31. 3. 2015
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.