Pavlína KVAPILOVÁ

Bakalářská práce

Vizualizace procesu multiplex-demultiplex v protokolu UDP

Implementation and visualisation of UDP multiplexing and demultiplexing
Anotace:
Práce popisuje protokol UDP, jeho využití v síťové komunikaci a podrobně roze- bírá jeho mechanismus multiplexingu a demultiplexingu. K práci přiložená softwa- rová aplikace vizualizuje a po jednotlivých krocích názorně ukazuje průběh celého procesu multiplexingu a demultiplexingu.
Abstract:
The work describes the UDP and its use in network communication and discusses the mechanism of its multiplexing and demultiplexing in detail. The bundled software application visualizes and illustrates step by step the process of multiplexing and demultiplexing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2011
Zveřejnit od: 19. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Lenka Carr-Motyčková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KVAPILOVÁ, Pavlína. Vizualizace procesu multiplex-demultiplex v protokolu UDP. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.8.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika