Bc. Monika Jánská

Diplomová práce

Účetnictví hospodářského cyklu

Business cycle accounting
Anotace:
V diplomové práci jsem použila metodu Účetnictví hospodářského cyklu navrženou Charim, Kehoe a McGrattanem (2007) na data pro Českou republiku za účelem zjistit, které DSGE modely jsou nejvhodnější k vysvětlení fluktuací v ČR. Zjistila jsem, že hlavní vliv na fluktuace má produktivnostní klín a investiční klín. Pracovní klín ovlivňuje pouze proměnnou práce na osobu. Klín vládní spotřeby a čistého exportu …více
Abstract:
In my diploma thesis, I used the Business cycle accounting method proposed by Chari, Kehoe and McGrattan (2007) in order to identify DSGE models that are most suitable for explaining fluctuations in the Czech Republic. The efficiency wedge and investment wedge play the main role in explaining the fluctuations. Labor wedge affects only fluctuations in labor. Government consumption wedge affects only …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta