Silvia Schaleková

Bakalářská práce

Vliv výše rozpočtových investic do terciárního školství na růst HDP

The influence of the budgetary investment in tertiary education on GDP growth
Anotace:
Předkládaná práce analyzuje vliv veřejných výdajů do terciárního školství (VVT) na ekonomický růst, čímž navazuje na diskuse v ekonomické literatuře o významu vzdělání pro ekonomický růst. Pro značnou kauzální vzdálenost mezi těmito proměnnými je analyzován i vliv VVT na příliv přímých zahraničních investic a inovační potenciál, neb tyto proměnné dle literatury plní funkci zprostředkujících proměnných …více
Abstract:
The presented work analyzes the impact of public expenditure in tertiary education (PET) on economic growth and thus builds on debates on the importance of education for economic growth in the economic literature. For considerable causal distance between these variables, the influence of PET on the inflow of foreign direct investment and innovation potential is also analyzed, as according to the literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Bohumil Stádník
  • Oponent: Luboš Fleischmann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54182