Mgr. Petra Doležalová

Bakalářská práce

Využití systémů alternativní a augmentativní komunikace u žáků s kombinovaným postižením

Application of alternative and augmentative systems of communication for students with multiple disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím komunikačních systémů alternativní a augmentativní komunikace u žáků s kombinovaným postižením. Zpracování práce je rozděleno do tří kapitol, z toho dvě jsou teoretické a jedna se věnuje vlastnímu výzkumu. Teoretická část je věnována charakteristice kombinovaného postižení, vlivu postižení na komunikační schopnost a definuje jednotlivé konkrétní komunikační systémy …více
Abstract:
The bachelor´s thesis concerns using communication systems, augmentative and alternative communication among students with multiple disabilities. Thesis is divided into three chapters, two of them are theoretical and one is dedicated to the research. The theoretical part defines multiple disability and its impact on the ability of communication, it also defines specific communication systems of alternative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta