Bc. Kristýna Fröhlichová

Bachelor's thesis

Podnikatelský plán na založení firmy - oděvní průmysl

Business plan for the establishment of a company - clothing industry
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru na založení společnosti, která se zabývá výrobou a prodejem šatů, a zhodnocení jeho následné proveditelnosti. První, teoretickou část bakalářské práce nejprve věnuji specifikaci základních pojmů, které se s podnikáním neodmyslitelně pojí. Následně se zabývám samotným postupem při založení společnosti. V samotném závěru první kapitoly …more
Abstract:
The aim of this thesis is to elaborate a business plan in order to to establish a company engaged in the field of dress manufacture and sale, and evaluate its subsequent feasibility. The beginning of the theoretical part specifies basic concepts which are inextricably related to business. A description of individual steps to establish a company follows. At the end of the first chapter I describe steps …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní