Bc. Andrea Závěšická

Bakalářská práce

Politická ekonomie mezinárodních režimů

Political Economy of International Regimes
Anotace:
Práce se zabývá vlivem a důsledky existence mezinárodních režimů na systém mezinárodních vztahů a mezinárodní politickou ekonomii. První část práce se věnuje teoretickému vymezení koncepce mezinárodního režimu, jeho klasifikaci, rolím a teoretickým přístupům k jeho zkoumání. Druhá stěžejní část aplikuje teoretické poznatky na konkrétní režim mezinárodních obchodu ztělesněný Všeobecnou dohodou o clech …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with influence and implication of international regimes to the system of international relations and political economy. The first part of this work presents theoretical background and definitions of the conception of international regime, its classifications, roles and theoretical approaches to the study of regimes. The second one, pivotal part of the thesis, apply this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií