Theses 

The Mother - Daughter Relationships and Their Literary Representations in Chicana Literature – Bc. Hana Wallenfelsová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Wallenfelsová

Bakalářská práce

The Mother - Daughter Relationships and Their Literary Representations in Chicana Literature

The Mother - Daughter Relationships and Their Literary Representations in Chicana Literature

Anotace: Práce se zabývá hlavním tématem americko-hispánské literatury, a sice vztahem matky a dcery. V hispánsko-amerických kulturách byla role matky tradičně srovnávána s jedním ze třech modelů – La Virgen, La Llorona, La Malinche. Ženě je předkládán vzor buď v absolutně oddané, nesobecké matce La Virgen (mexická verze panny Marie), nebo neakceptovatelný vzor matky, kterým je La Llorona a La Malinche. Poslední dvě jsou viděny Mexičany jako zrádkyně. Na složitost role matky v mexické a americko-hispánské historii a kultuře začaly poukazovat americko-hispánské feministky společně s hispánským hnutím v 70. letech. V práci je analyzováno téma vztahu matky a dcery v knize Caramelo (2002) Sandry Cisneros a memoáru Black Dove. Mama, Mi’jo, and Me (2016). Tato literatura byla vybrána jako zástupce literárního směru reprezentovaného například autorkami Gloria Anzaldúa, Sandra Cisneros a Anna Castillo.

Abstract: The purpose of this thesis is to explore the topic of mother-daughter relationships in Chicana literature. In Mexican and Chicano culture, the mother figure has been traditionally compared to one of three models - La Virgen, La Llorona and La Malinche. Women see the role model either as a completely devoted, selfless, idealized mother La Virgen (the Mexican version of the Virgin Mary); or the unacceptable mother model like La Llorona, or La Malinche – both seen by the Mexicans and Chicanos as traitors. As Chicana feminists emerged along with the Chicano movement in 1970s, they started to point out the complicated position of the mother figure in Mexican and Chicano history and culture. This thesis explores the topic of mother-daughter in Sandra Cisneros’ novel Caramelo (2002) and Ana Castillo’s memoir Black Dove. Mamá, Mi’jo, and Me (2016). These books were chosen as a representation of Chicano literature.

Keywords: Chicana literature, Cisneros, Castillo, Caramelo, Black Dove, La Llorona, La Malinche, La Virgen, mother, daughter

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Velid Beganović

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:43, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz