Bc. Jan Punčochář

Diplomová práce

Vývoj informační architektury v prostředí World Wide Web pod vlivem trendů Webu 2.0

Development of Information Architecture on the World Wide Web Under the Influence of Web 2.0 Trends
Anotace:
Práce se zabývá disciplínou informační architektura a její aplikací v současném prostředí sítě World Wide Web. Zkoumán je vliv, jaký má na tuto disciplínu soubor aktuálních trendů ve vývoji Webu známý jako Web 2.0. Nejprve je charakterizována informační architektura a definovány její základní principy; dále je popsán fenomén Web 2.0, s ním spojené trendy, změny, přínosy a problémy. Popsané principy …více
Abstract:
Thesis deals with the discipline of information architecture and its application in current environment of the World Wide Web. Research is focused on the influence that a set of current trends in the evolution of the Web known as Web 2.0 has up the discipline of information architecture. First, information architecture is characterized and its basic principles are defined. Also the phenomenon of Web …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví