Bc. Jan Punčochář

Master's thesis

Vývoj informační architektury v prostředí World Wide Web pod vlivem trendů Webu 2.0

Development of Information Architecture on the World Wide Web Under the Influence of Web 2.0 Trends
Abstract:
Práce se zabývá disciplínou informační architektura a její aplikací v současném prostředí sítě World Wide Web. Zkoumán je vliv, jaký má na tuto disciplínu soubor aktuálních trendů ve vývoji Webu známý jako Web 2.0. Nejprve je charakterizována informační architektura a definovány její základní principy; dále je popsán fenomén Web 2.0, s ním spojené trendy, změny, přínosy a problémy. Popsané principy …more
Abstract:
Thesis deals with the discipline of information architecture and its application in current environment of the World Wide Web. Research is focused on the influence that a set of current trends in the evolution of the Web known as Web 2.0 has up the discipline of information architecture. First, information architecture is characterized and its basic principles are defined. Also the phenomenon of Web …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2010
  • Supervisor: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta