Veronika Pašková

Bakalářská práce

Získávání a výběr zaměstnanců

Recruitment process and hiring of employees
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců ve skupině ELTODO EG, a.s., identifikovat přednosti a nedostatky uplatňovaných zásad a postupů, popřípadě navrhnout lepší nebo alternativní řešení. Celá práce je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž první tři zahrnují teoretickou část a zbylé čtyři praktickou část.
Abstract:
The main aim of this bachelors work is analyzing recruitment process in company ELTODO EG, a.s. Aim is to identify advantages and deficiencies on applied procedures and suggest better or alternative solution. The whole work is divided into seven chapters which first three chapters are theoretical and remaining four chapters are practical.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Martin Šikýř
  • Oponent: Marek Stříteský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31738