Lucie Kovalová

Bachelor's thesis

Nezávislost a odpovědnost centrální banky ve vztahu k dosahování vytyčeného měnovo-politického cíle

Independence and responsibility of the central bank in relation to attaining given objective of monetary policy
Abstract:
Za téma mé bakalářské práce jsem si vybrala nezávislost a odpovědnost centrální banky ve vztahu k dosahování vytyčeného měnovo-politického cíle. Zaměřila jsem se na základní otázky týkající se nezávislosti centrální banky, jak v České republice, tak i zahraničních bank. Práci jsem rozdělila do šesti kapitol. Na počátku práce popíši založení centrální banky na našem území. Postupně budu představovat …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2008
  • Supervisor: Miroslav Ševčík
  • Reader: Jan Nováček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/5824

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.