Mgr. Kateřina Šťastná

Diplomová práce

Analýza laických odhadů rysů osobnosti na základě motivačního dopisu a přepisu fiktivního přijímacího pohovoru

Analysis of layman assessments of personality traits based on the cover letter and the transcript of the fictional job interview
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je odhad osobnosti z textu laickými posuzovateli a vztahy mezi lingvistickými proměnnými a osobnostními charakteristikami autora textu dle dimenzí Big 5. Cílem práce přitom bylo zjistit, nakolik se dojem posuzovatelů shoduje s informacemi zjištěnými dotazníkovou metodou (BFI-44), zda se mezi sebou dojmy posuzovatelů shodují a zda existují lingvistické prvky, z nichž lze …více
Abstract:
The presented thesis deals with the judgment of personality traits from a text by layman judges and relationships of linguistic variables and personal characteristics of the author (exactly dimensions BIG 5). The aim of the work is to find out if judges‘ estimation corresponds with information detected by questionnaire method (BFI-44) if estimations of judges correspond to each other and if there are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta