Bc. Barbora Šimková, DiS.

Diplomová práce

„Životní styl studentů středních škol v návaznosti na civilizační onemocnění“

„The Relationship of Highschool Students Lifestyle and Diseases of Civilization“
Anotace:
Cílem diplomové práce na téma životní styl studentů středních škol v návaznosti na civilizační onemocnění bylo zmapovat životní styl středoškolských studentů se zaměřením na výživu, pohybovou aktivitu a psychohygienu. Diplomová práce byla rozdělena na dvě části teoretickou a výzkumnou. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se životního stylu, civilizačních onemocnění, vybraných civilizačních onemocnění …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis „The Lifestyle of the Secondary Students in Relation to Civilization Diseases“ is to assess the lifestyle of secondary school students in terms of nutrition, physical activity and prevention of stress-related and mental disorders. The body of the thesis is divided into theoretical and research part. The theoretical part sums up the information about lifestyle, civilization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta