Bc. Barbora Šimková, DiS.

Master's thesis

„Životní styl studentů středních škol v návaznosti na civilizační onemocnění“

„The Relationship of Highschool Students Lifestyle and Diseases of Civilization“
Abstract:
Cílem diplomové práce na téma životní styl studentů středních škol v návaznosti na civilizační onemocnění bylo zmapovat životní styl středoškolských studentů se zaměřením na výživu, pohybovou aktivitu a psychohygienu. Diplomová práce byla rozdělena na dvě části teoretickou a výzkumnou. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se životního stylu, civilizačních onemocnění, vybraných civilizačních onemocnění …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis „The Lifestyle of the Secondary Students in Relation to Civilization Diseases“ is to assess the lifestyle of secondary school students in terms of nutrition, physical activity and prevention of stress-related and mental disorders. The body of the thesis is divided into theoretical and research part. The theoretical part sums up the information about lifestyle, civilization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta