Bc. Monika Sedláčková

Diplomová práce

Studium adsorpce organických barviv na PAC

Study of organic dyes adsorption on powdered activated carbon
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou adsorpce organických barviv z kapalné fáze na práškovém aktivním uhlí. V teoret ické část i jsou vysvět leny základní pojmy procesu adsorpce, faktory ovlivňujíc í tento děj a obecné informace o akt ivním uhlí. V rešer ní části jsou uvedeny používané kinet ické modely sloužící k popisu adsorpce na práškovém akt ivním uhlí. V experimentální část i byla sledována …více
Abstract:
This thesis deals with the study of organical dyes adsorpt ion from aqueous phase on powdered act ivated carbon. The theoret ical part explains the basic terms as adsorpt ion or act ivated carbon and descr ibes some factors, which influence the adsorpt ion rate. In the background research part two kinet ic models are ment ioned, which are used for descr ipt ion the mechanism of adsorpt ion on PAC. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Hana Jiránková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedláčková, Monika. Studium adsorpce organických barviv na PAC. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Chemické inženýrství