Bc. Zuzana Holubová

Diplomová práce

Citová vazba a vztahová údržba v sourozeneckých vztazích

Attachment and Relational Maintenance in Sibling Relationships
Anotace:
Cílem tohoto výzkumu bylo popsat podobu vztahové údržby v sourozeneckých vztazích a její koreláty a především ověřit, jaký je vztah mezi údržbovým chováním a citovou vazbou, a to v sourozeneckém kontextu. Pozornost byla věnována také vztahu mezi konceptem vztahové údržby a spokojeností v sourozeneckém vztahu. Výzkumu, který měl charakter dotazníkového šetření, se zúčastnilo 324 respondentů ve věku …více
Abstract:
The aim of this study was to describe character of relational maintenance in sibling relationships and its correlates and mainly to verify the relationship between maintenance behavior and attachment in the sibling context. Attention was also paid to relationship between the concept of relational maintenance and relational satisfaction. 324 respondents between 20 and 35 years took part in the survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií