Bc. Petra Chalupová

Master's thesis

Katolická církev v českých zemích v letech 1945-1948. Brněnská diecéze – církevní školství a činnost církve pro mládež

Catholic Church in Bohemia and Moravia in Period 1945-1948. Diocese of Brno - Church Schools and Church Activity for Young People
Abstract:
Diplomová práce se zabývá dějinami římskokatolické církve v Československu (v českých zemích) v letech 1945-1948. Práce sleduje problémy ve vztahu církve a státu – otázku úpravy svátkového práva a otázku cíkevního školství. Pozornost je zaměřena na situaci v brněnské diecézi ve sledovaném období, na vybrané církevní školy a na činnost církve pro mládež.
Abstract:
The goal of thesis is to analyze history of Roman Catholic Church in Czechoslovakia (in Bohemia and Moravia) in period 1945-1948. The thesis follows problems in relationship between Church and State – church appointed holidays and church schools. The focus has been centred on situation in Diocese of Brno, furthermore on chosen church schools and church activity for young people.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta