Ing. Daniel Petrák

Bakalářská práce

Postavení a pravomoci prezidenta v ústavním systému ČR a vybraných států

Position and authorities of the president in institutianal system of Czech Republic and chosen states
Anotace:
V úvodu jsou stanoveny cíle práce, je zde popsán způsob získávání dat potřebných pro práci, důvody aktuálnosti tématu a mé důvody, proč jsem si toto téma zvolil. V 1. kapitole své práce se zabývám obecným popisem, prezidentského, poloprezidentského a parlamentního systému. Rozebírám jednotlivé jejich znaky a uvádím u každého i případy jejich aplikace. V 2. kapitole pojednávám o postavení prezident …více
Abstract:
At the beginig I set my issues. There is as well described how i will gether informations about my topic and why the topic is important and my personal reasons why I chose it. In the first chparter of my work I am describing presidential, semipresidential and parlamentary systems and showing them on examples. In the second chapter I am talking about role of our president in our constitutional system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma