Bc. Ondřej Ondřej

Diplomová práce

Návrh teoretického modelu kognitivních mechanismů metody loci a empirický výzkum sebe-referenčního efektu jako jednoho z mechanizmů ovlivňující její efektivitu

A proposition of a theoretical model for cognitive mechanisms of method of loci and empirical research of a self-reference effect as one of the constructs underlying its effectiveness
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá antickou řeckou mnemotechnikou známou jako metoda loci. Cílem práce bylo (1) za pomoci komparativní kvalitativní analýzy prozkoumat historické kořeny metody loci a vytvořit standardizovaný návod, vycházející z nejstarších antických traktátů (Ad Herrenium, Institutio Oratoria a De Oratore) pojednávajících o této metodě. Dále (2) vytvoření prototypu teoretického …více
Abstract:
This master's thesis focuses on an ancient mnemonic known as the method of loci. We had three main goals. First, to analyse historical sources discussing this method (Ad Herrenium, De Oratore and Institutio Oratoria). On the foundation of our analysis build a standardised manual with pivotal rules describing how to use it. Second, to create a theoretical prototype of cognitive mechanisms underlying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie