Theses 

Návrh a implementace bezpečnostní politiky v informačním a komunikačním systému organizace – Bc. Lukáš Pavlík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Bc. Lukáš Pavlík

Diplomová práce

Návrh a implementace bezpečnostní politiky v informačním a komunikačním systému organizace

The Design and Implementation of a Security Policy in the Information and Communication System of an Organization

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostní politiky v informačním a komunikačním systému vybrané organizace. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku bezpečnostní politiky, formulování základních principů, struktury a její přínosy pro organizaci. Dále je zde rozpracována problematika informačních systémů a jejich rolí v informační společnosti. Praktická část poté obsahuje návrh a analýzu informačního systému s komplexním posouzením bezpečnostní politiky. Závěr práce je věnován nejnovější trendům v této oblasti s možným vývojem do budoucnosti.

Abstract: This thesis deals with security policy in the information and communication system selected organizations. The theoretical part focuses on the characterization of security poli-cies, formulating basic principles, structure and its benefits for organizations. Furthermore, The issue of information systems and their role in the information society. The practical part includes the design and analysis of an information system with a comprehensive assessment of the security policy. The conclusion is devoted to the latest trends in this field with the de-velopment of the future.

Klíčová slova: bezpečnost, riziko, informační systém, analýza, bezpečnostní politika, analýza rizik

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39713 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Pavlík, Lukáš. Návrh a implementace bezpečnostní politiky v informačním a komunikačním systému organizace. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:40, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz